Chốt sập - bán tự động TLS12 (TLS12-6A)
room

Chốt sập - bán tự động TLS12 (TLS12-6A)