Tay nắm cửa sổ hất (gài) CZS70
room

Tay nắm cửa sổ hất (gài) CZS70